ZŠ Středokluky

Dokumenty ke stažení .

ŽÁDOSTI, FORMULÁŘE

Žádost o přestup žáka do jiné školy
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023-2024
Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání
Formulář k vyzvedávání ze školní družiny
Posudek o zdravotní způsobilosti (musí potvrdit lékař)
Bezinfekčnost (vyplňují rodiče s datem zahájení akce)
Přihláška ke stravování

.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Školní řád od 1.9.2021
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny

.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP 1. část
ŠVP 2. část
ŠVP 3. část
Dodatek 1
Dodatek 2
Dodatek 3
Dodatek 4
Dodatek 5
Dodatek 6 od 1.1.2017 změna názvu školy
Dodatek 7 – k ŠVP platný od 1. 9. 2017 – aktualizovaný text RVP ZV

.

DOKUMENTY

Minimální preventivní program
Koncepční záměry školy

.

ROZPOČET

Návrh rozpočtu na rok 2023
Střednědobý výhled na období 2023 – 2025
Závazné ukazatele pro ZŠ na rok 2023 stanovené obcí Středokluky na základě návrhu rozpočtu

.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2021 – 2022
Výroční zpráva 2020 – 2021
Výroční zpráva 2019 – 2020

.

GDPR

GDPR
Záznamy o činnostech zpracování