ZŠ Středokluky

Nabídka školních kroužků

Nabídka školních kroužků 2023 / 2024
od 2.10.2023 do 31.5.2024

Školní kroužky ZŠ Středokluky jsou provozovány v rámci školní doplňkové činnosti. Snažíme se zajistit rozmanitou nabídku kroužků, vycházíme však z reálných možností školy i jednotlivých lektorů. Naším cílem je nabídnout aktivity za co možná nejnižší ceny, aby byly dostupné pro všechny žáky školy. Zároveň se snažíme vybírat takové aktivity, které nenabízejí ostatní obecní spolky. Vybrané finanční prostředky jsou použity převážně na odměny lektorům.

Školní kroužky probíhají vždy od října do května. Letos to vychází od 2. 10. 2023 do 31. 5. 2024

SEZNAM KROUŽKŮ JE AKTUÁLNÍ

.

Kroužek Den Čas Místo Vyučující Určeno Pozn.
Sportovky
1.-4.třída
čtvrtek 13:00-14:00 Sokolovna Středokluky/
hřiště
I. HoubováI. Farová 1.-4.třída 600 Kč za pololetí
Kondiční příprava
7.-9.třída
úterý 14:00-15:00 Sokolovna Středokluky/
hřiště
J. Fröhde 7.-9.třída OPRAVA
600 Kč za pololetí
Florbal
2.-7. třída
úterý 14:00-15:00 Tělocvična Kněževes L. Horák 2.-7. třída 600 Kč za pololetí
Dětský pěvecký sbor čtvrtek 13:00-14:00 Stará škola Školská 82 H. Doležalová 1.-5. třída 600 Kč za pololetí
Německý jazyk úterý 13:45-14:30 Nová škola Kubrovka M. Lepičová 7.-9.třída 500 Kč za pololetí
Keramika
5.-9. třída
čtvrtek 15:30-17:00 Stará škola Školská 82 M. Wildtová 5.-9. třída 1200 Kč za pololetí
Informatika
5.-9. třída
asi
středa
+-15:30-17:00 Nová škola Kubrovka Tomáš Weglarz 5.-9. třída 900 Kč za pololetí

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SDH Středokluky zvou děti každé pondělí (děti od první třídy do 10 let v 16:00 a děti od 11 -16 let od 17:00) na hřiště. Informace zde a přihlášení na adrese: vilim.vojtech@seznam.cz nebo na telefonu 723 518 847  – Lenka Černá.
Plakát menší děti          Plakát starší děti

Školní kroužky budou otevřeny při přihlášení min. 7 dětí.

Platbu proveďte AŽ PO VYZVÁNÍ VYUČUJÍCÍM a potvrzení, že s kroužek skutečně otevře, v souhrnné výši za všechny kroužky na účet školy 181773431/0300 pod variabilním symbolem 700. K platbě uveďte jméno dítěte a třídu.

Přihláška k vytisknutí