ZŠ Středokluky

Školní jídelna

Pro do vstup webového objednávkového portálu klikni zde

Kontakt na školní jídelnu

Šárka Švecová, vedoucí ŠJ
e-mail: jidelna@zsstredokluky.cz
tel: 233 900 145

číslo účtu školní jídelny

299028664/0300

při platbách vždy zadávejte variabilní symbol
pokud byste jej neznali, najdete ho v elektronickém systému iCanteen po přihlášení v možnostech nastavení systému.

.

Informace pro rodiče ke stravování žáků ve školní jídelně

Přihláška ke stravování 2023/2024