ZŠ Středokluky

Učitelský sbor, vedení školy

Vedení školy

Ředitel školy – Mgr. Martin Molčík   

Zástupkyně řediteleIng. Eva Kuchařová

I. stupeň ZŠ

Mgr. Jana Paruševová, třídní učitelka 1.A

Irena Houbová, třídní učitelka 2.A

Mgr. et Mgr. Helena Doležalová, třídní učitelka 2.B

Mgr. Iva Farová, třídní učitelka 3.A

Mgr. Emil Červený , třídní učitel 4.A

Bc. Horák Ladislav, třídní učitel 5.A

Mgr. et Mgr. Barbora Fröhde

II. stupeň ZŠ

Mgr. Ivana Bádalová, třídní učitelka 6.A

Mgr. Josef Zeman, třídní učitel 6.B

Mgr. Kateřina Trnková, třídní učitelka 7.A

Mgr. Jan Fröhde, třídní učitel 7.B

Mgr. Miroslava Wildtová, třídní učitelka 8.A

Bc. Martina Lepičová, třídní učitelka 9.A

Ing. Martina Drgová, PhD.

Mgr. František Kubica, PhD.

Veronika Šenová

Školní družina

Michaela Šináglová

Marjana  Fedorovyčová

Mgr. Eliška Chalupová

Bc. Eliška Botková Dis.

Asistenti pedagoga

Bc. Eliška Botková Dis.

Dagmar Holoubková

Jana Tomková

Tamara Vlasáková

Jitka Kolaříková