ZŠ Středokluky

Učitelský sbor, vedení školy

Vedení školy

Ředitel školy – Mgr. Martin Molčík   

Zástupkyně řediteleIng. Eva Kuchařová

I. stupeň ZŠ

Irena Houbová, třídní učitelka 1.A

Mgr. et Mgr. Helena Doležalová, třídní učitelka 1.B

Mgr. Jana Paruševová, třídní učitelka 2.A

Mgr. Emil Červený , třídní učitel 3.A

Mgr. Iva Farová, třídní učitelka 4.A

Bc. Horák Ladislav, třídní učitel 5.A

Mgr. et Mgr. Barbora Fröhde

II. stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Trnková, třídní učitelka 6.A

Mgr. Jan Fröhde, třídní učitel 6.B

Mgr. Miroslava Wildtová, třídní učitelka 7.A

Bc. Martina Lepičová, třídní učitelka 8.A

Mgr. Ivana Bádalová, třídní učitelka 9.A

Ing. Martina Drgová PhD.

Vítězslav Kautzký

Mgr. Magdalena Pískačová

Školní družina

Michaela Šináglová

Marjana  Fedorovyčová

Bc. Eliška Botková Dis.

Asistenti pedagoga

Bc. Eliška Botková Dis.

Dagmar Holoubková

Jana Tomková

Tamara Vlasáková

Jitka Kolaříková