ZŠ Středokluky

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel naší školy
Informativní stránka spolku

Spolek rodičů ZŠ Středokluky, z.s. je neziskový spolek rodičů a zákonných zástupců žáků navštěvujících Základní školu Středokluky.

Spolek podporuje:

vzdělávací, společenskou, kulturní a sportovní činnost žáků

– aktivity školy (soutěže, škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlety)

Spolek na výše uvedené aktivity finančně přispívá ze svých prostředků.

Finanční prostředky získává spolek výhradně z členských příspěvků.
Spolek hospodaří pouze s příspěvky rodičů či zákonných zástupců žáků. Do fondu Sdružení rodičů přispívá každý z nich částkou 400 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich.

Členský příspěvek 400 Kč bude vybírán třídními učiteli na informativních třídních schůzkách v polovině září 2023. Příspěvek do SR je možné hradit i bezhotovostně, přímo na účet Spolku rodičů ZŠ Středokluky z.s.

Číslo účtu pro bankovní převod příspěvku do SR: 181046285/0300 (ČSOB)
Do zprávy pro příjemce rodič uvede příjmení, jméno a třídu žáka.
na příslušný školní rok je příspěvek splatný nejpozději k 31. 12.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem.

Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše podporovaných aktivit a též  využíváním materiálních podmínek školy.

Orgány Spolku rodičů jsou Rada rodičů – nejvyšší orgán spolku a Finanční hospodář – statutární orgán spolku.

Finanční hospodář: Barbara Kubů

Dokumenty ke stažení

Stanovy spolku – klikni zde

Zpráva o hospodaření za školní rok 2021 – 2022 – klikni zde

Zpráva o hospodaření za školní rok 2020 – 2021 – klikni zde

Zpráva o hospodaření za školní rok 2018 – 2019 – klikni zde