ZŠ Středokluky

Školní družina

Školní družina ZŠ Středokluky je nově umístěna v budově prvního stupně ve Středoklukách neboli v budově Kubrovky, tj. na adrese Starý Vrch 187.
Pro školní rok 2022/2023 jsme požádali o navýšení kapacity školní družiny tak, abychom mohli zajistit požadavky všech dětí i rodičů od první do čtvrté třídy.
V tuto chvíli však stále řešíme personální pokrytí dvou volných pozic vychovatelek školní družiny, které se nám za pět měsíců nepodařilo obsadit. Z tohoto důvodu je tedy možné, že nebudeme schopni nabídnout dětem školní družinu v takovém rozsahu, v jakém jsme plánovali.

vychovatelé školní družiny

Michaela Šináglová
Marjana Fedorovyčová
Eliška Botková

 

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny a zároveň školním řádem, jehož je součástí.
Vnitřní řád ŠD je k dispozici na webu školy – klikni zde, u vychovatelek školní družiny a v kanceláři školy.

Připomínáme

  • děti mají mít vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku, a to i v nepříznivém počasí. Doporučujeme vše podepsat.
  • Svačinu a pití si na odpoledne nosí děti z domova.
  • Dítě si můžete vyzvednout do 14,00 hod. a následně až v 15,00 hod. z důvodu organizace činnosti ŠD.
    Prosíme vás, abyste respektovali a dodržovali tyto časy.