MM

Exkurze žáků 2. tříd ze ZŠ Středokluky na Letiště V. Havla v Praze

  Na začátku června se žáci 2. tříd ze Základní školy Středokluky vydali na exkurzi na Letiště Václava Havla Praha. Děti byly nadšené již při příjezdu na letiště. V odletové hale terminálu 2 je přivítala paní průvodkyně. Po bezpečnostní kontrole všichni nastoupili do autobusu, ve kterém se uskutečnila…

Pobytový kurz Hrachov 2024

V pondělí 13.5.2024 jsme ‚my páťáci‘ odjeli společně s 1. třídou na pobytový kurz do Hrachova. Ihned po příjezdu jsme si vybalili a šli jsme si říct téma a program našeho kurzu. Téma pro pětidenní pobyt bylo dětmi zvoleno: Pirátská výprava. Členové naší posádky měli za úkol mít kostýmy…

Stolování

Jednou z hodin pracovních činností je stolování a úprava jídla na talíři. Tradiční kuchyni jsme nechali stranou. Zaměřili jsme se na studenou kuchyni a zdravá jídla. . . Motivací byly obrázky ze zdravých potravin s vitamíny, inspirovali jsme se…

Prohlídka ČOV Středokluky

Čistírna odpadních vod (ČOV) se ve Středoklukách nachází v blízkosti rybníka Pod Panskou a tečou sem odpadní vody (splašky) se Středokluk a Bělok, délka potrubí v obou obcích je 8000 m. V rámci chemie a v souvislosti s probíraným tématem VODA jsme se na ČOV podívali s osmáky ve středu 22.5., měli jme komentovanou…