Aktuality

Průvodci Prahou

Víte, co má společného Pražský hrad s Guinessovou knihou rekordů, kolik tučňáků najdeme v Sovových mlýnech, kolik je soch na Karlově mostě, jak dlouho se stavěl Svatovítský chrám? . . Pokud nevíte, nebyli jste s námi na vycházce za pražskými…

NSEV Kladno – Čabárna, o. p. s., Program: „Život ve vodě a kolem ní“

Ve středu 24. 4. 2024 žáci druhých tříd ZŠ Středokluky navštívili Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Kladno na Čabárně. Zde pro ně byla připravena v rámci programu „Život ve vodě a kolem ní“ přednáška a široká škála aktivit spojených s ochranou vodních ekosystémů, propagací ekologicky udržitelného životního stylu…

Případ Sherlock

V pondělí 22. dubna 2024 jeli žáci s Klubem mladého diváka do Kladna na představení s názvem Případ Sherlock. Nová komedie o Sherlocku Holmesovi vychází z díla sira Arthura Conana Doyla. Žákům se hra velmi líbila a zde jsou jejich dojmy: Divadelní představení o Sherlocku Holmesovi bylo velmi…

Výsledky Zápisu dětí do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve středu 3. dubna proběhl na ZŠ Středokluky zápis dětí do prvního ročníku pro nadcházející školní rok 2024/2025. Zápis se uskutečnil v prostorách tříd prvního stupně ve staré školní budově Školská 82. Ve středu se k zápisu dostavilo 40 předškoláků. Rodiče sedmi dětí zažádali o odklad školní docházky. V tuto chvíli…

Deváťáci v Národním muzeu v Praze

V pátek 19. dubna 2024 navštívili žáci 9. ročníku jednu z nejvýznamnějších budov v Praze, a to Muzejní komplex Národního muzea. Tam se dozvěděli, že toto zrekonstruované muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, metodickou i osvětovou.  V rámci prohlídky žáci navštívili tyto expozice: Zázraky evoluce Padesátá léta Možné podoby knihy Okna do pravěku Dějiny Sál minerálů…

Ptačí svět se 7.A

Ve středu 3. dubna se třída 7.A vydala do Naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna na půldenní ekologický výukový program „Ptačí svět“. Nahlédli jsem se do světa ptáků, poznali zajímavosti ptačího těla, zjistili, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými…

Hodiny moderní chemie - semafor, barevný oheň a zmrzlina

Osmáci a deváťáci v úterý 2. dubna při programu Hodiny moderní chemie pod vedením dvou studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze poznávali chemii zajímavě a netradičně. Studenti nám ukázali, jak se dělá chemický semafor, náplň do hasicího přístroje, různobarevné plameny a co se všechno dá podnikat s…

Fotosyntéza pro sedmáky

Fotosyntéza je proces, při kterém z anorganických látek (voda a oxid uhličitý) za přítomnosti sluneční energie a chlorofylu vznikají organické látky (cukry) a kyslík. V úterý 26.3. proběhl v rámci výuky přírodopisu pro žáky 7.A a 7.B workshop se zaměstnanci Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Odborníci z praxe zábavně a pomocí jednoduchých…

Velikonoční tvoření

Umíte si představit velikonoční svátky bez slepiček, kuřátek, beránků a zajíčků? My také ne. Zrovna posledně jmenovaný velikonoční zajíček přihopkal do našich krajů původně z Německa koncem 19. století. Ale zmínka o něm je už v Bibli, kde byl symbolem chudoby, pokory a skromnosti. V pohanské mytologii je…