ZŠ Středokluky

Nabídka zaměstnání – hledáme – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

ZŠ Středokluky

společně se ZŠ Velké Přílepy a ZŠ Horoměřice

přijme pro školní rok 2022/2023

sdíleného psychologa

 

ZŠ Středokluky je plně organizovaná, menší, vesnická škola s dobrým materiálním vybavením a s perspektivou růstu. Nabízíme malý přátelský kolektiv, téměř rodinné prostředí, s možností seberealizace a osobního rozvoje. Nejsme striktně zaměřeni na výuku za použití konkrétních výukových stylů či směrů, ale pedagogům dáváme prostor k individuálnímu přístupu k výuce. Vedení školy je plně otevřeno novým a méně tradičním přístupům k výuce, např. s využitím projektové výuky, s větším zapojením mimoškolních aktivit nebo s využitím dílčích metod jiných směrů a pod., s akcentací na individuálnější přístup k žákům a sledováním jejich osobního rozvoje.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu molcik@zsstredokluky.cz. Pro případné další informace můžete využít uvedený e-mail nebo tel.: 724 315 242