NSEV Kladno – Čabárna, o. p. s., Program: „Život ve vodě a kolem ní“

publikováno 29. 4. 2024

Ve středu 24. 4. 2024 žáci druhých tříd ZŠ Středokluky navštívili Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Kladno na Čabárně. Zde pro ně byla připravena v rámci programu „Život ve vodě a kolem ní“ přednáška a široká škála aktivit spojených s ochranou vodních ekosystémů, propagací ekologicky udržitelného životního stylu a vzdělávání o významu vody pro život na Zemi.

.

.

Žáci naší školy zde měli možnost vyzkoušet si roli výzkumníků. Prozkoumali život v drobných tocích v okolí střediska a na základě výskytu některých živočichů určovali čistotu vody. Seznámili se také s rostlinami v blízkosti vodních ploch a naučili se pracovat se zjednodušeným atlasem rostlin.

.

.

Tento program byl pro děti velmi zajímavý a přispěl k větší povědomosti o významu ochrany vodních ekosystémů a podpoře jejich dlouhodobé udržitelnosti.

.

.

Třídní učitelky 2.A + 2.B