Pracovní den na Mayrovce

publikováno 28. 4. 2023

Město Kladno je známé pro svojí hornicko-hutnickou tradici. I když uhelná těžba v revíru skončila, stále se o Kladnu mluví jako o městě uhlí a železa. My, ze středoklucké školy poblíž Kladna, jsme se vypravili s deváťáky do Vinařic na Důl Mayrau, seznámit se vznikem uhlí, organické usazené horniny, jeho získáváním a zpracováním a s fungováním černouhelného dolu.

.

.

Skanzen Mayrau je velmi autentický, je zde uplatněn model tzv. posledního pracovního dne, to znamená, že vše je ponecháno v takovém stavu, jako by právě včera zaměstnanci odešli a zanechali vše na svém místě. Žáci si prošli řetízkové šatny, koupelny, strojovnu, šachtu,… a v dýmovnici, kde trénuje Báňská záchranná služba si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je prolézat  úzkými prostory černouhelného dolu.

Exkurze byla zajímavá a všichni jsme byli novými vědomostmi a zkušenostmi nadšeni.

.

.

Martina Drgová, učitelka přírodopisu