ZŠ Středokluky

Pro rodiče budoucích šesťáků – přestup

Vážení rodiče, jelikož se množí dotazy ohledně přestupu dětí na druhý stupeň ZŠ Středokluky a dostávají se k nám zpětně mylné a zkreslené informace, rozhodli jsme se pro vaši lepší orientaci vyvěsit oficiální informace.

Tyto informace jsou platné pro přestup do šestého ročníku pro školní rok 2023/2024

.

ZŠ Středokluky plánuje pro školní rok 2023/2024 otevřít dvě šesté třídy. Teoreticky bychom mohli naplnit třídy až na 30 dětí v každé třídě, ale z důvodu naplněnosti celkové kapacity školy a přítomnosti žáků s SVP to možné nebude. S největší pravděpodobností budeme naplňovat třídy do počtu 26 žáků ve třídě.

V tuto chvíli navštěvuje 5. ročník naší školy 27 žáků. Tři žáci s individuálním vzděláváním budou po prvním stupni odcházet. Pro příští školní rok tedy můžeme přestup povolit 28 novým žákům. Celkový počet volných míst však budeme vědět přesně až po zápisu dětí do prvního ročníku (ovlivní celkovou kapacitu školy) a po přijímacích zkouškách na víceleté střední školy. Podle našich informací je nyní v Hostouni v 5. třídě 15 žáků, v ZŠ Tuchoměřice 18 žáků. To je o něco větší počet, než bychom byli  schopni přijmout, ale domníváme se, že ne všechny děti z těchto škol se budou hlásit na naši školu. Některé děti ze ZŠ Hostouň se budou hlásit do Hřebče, z Tuchoměřic se některé pokusí o přijetí do Nebušic. Tím by se počet žadatelů mohl přiblížit počtu volných míst. 

Přestup do šestého ročníku se bude řídit následujícími AKTUALIZOVANÝMI pravidly/kritérii:

  1. Žáci s trvalým pobytem v obci Hostouň (spádová oblast školy pro druhý stupeň ZŠ)
  2. Žáci ze všech ostatních obcí, jejichž sourozenec je a ve školním roce 2023/2024 bude žákem ZŠ Středokluky
  3. Ostatní žáci

Pokud by došlo k situaci, že zájem o přestup bude převyšovat možnosti školy, dojde k losování žáků v té kategorii, ve které již škola nebude moci přijmout všechny zájemce. Losování proběhne za účasti zástupců Školské rady.
SMLOUVA NEBYLA UZAVŘENA (Výše uvedená kritéria budou platit v případě, že obec Středokluky uzavře s obcí Tuchoměřice do 5. května 2023 veřejnoprávní smlouvu o zajištění povinné školní docházky v jiné obci. V opačném případě je 2. a 3. kritérium neplatné a platí pouze kritéria 1, 4, a 5.)

Žádosti o přestup podávejte v termínu od 15. dubna do 30. dubna, nejpozději však do 5. května 2023. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ke stažení. Upozorňujeme, že žádost o přestup musí být podepsána oběma zákonnými zástupci, případně musí být doložen důvod absence podpisu zákonného zástupce. Přezkum žádostí o přestup na ZŠ Středokluky proběhne v termínu od 9. do 12. května. Následně budou všichni žadatelé informováni o výsledku žádosti.

vedení školy