Sportovní den

publikováno 28. 6. 2022

V pondělí 27. 6. 2022 připravili žáci 9. třídy pod vedením pana učitele Ladislava Horáka tradiční sportovní den k závěru školního roku pro všechny děti naší školy. Tentokrát vytvořili 19 stanovišť pro 19 smíšených sportovních družstev.
Sešli jsme se na hřišti v 8:30 hodin a děti byly rozděleny do devatenácti družstev tak, aby v družstvu byl alespoň jeden žák každého ročníku od první až po osmou třídu. Funkci vedoucího družstva převzal vždy nejstarší žák. Úkolem každého družstva bylo zúčastnit se všech disciplín a získat co nejvíce bodů.
Nabídka byla velice pestrá, např. rovnovážná cvičení se zavázanýma očima, kdy měl žák projít dráhou z provazů podle slovních pokynů svého kamaráda, střelba na koš, slalomový běh mezi kužely, střelba florbalovou hokejkou na cíl, penalty na branku, slalom na koloběžce, přeskoky přes švihadlo, překážková dráha, skákání v pytlích, balanční cvičení s kelímkem s vodou, v rohu hřiště bylo stanoviště týkající se dopravní výchovy, hod na cíl, přenášení pingpongového míčku na pálce po vytyčené dráze a další…
Nejlepší atrakce pro děti připravili středoklučtí hasiči. U jedné balancovaly děti na napnuté slackline natažené mezi tyčemi fotbalové brány, další stanoviště bylo u hasičského auta, které si všichni mohli důkladně prohlédnout a vyslechnout si zkušenosti hasičů z praxe. Vrcholem všeho byl pro děti zábavný požární útok. Každý účastník nejprve prolezl tunelem, pak se sklouzl po skluzavce, a nakonec sestřelil proudem vody kužel ze stojanu.
V parném létě přišla vodní lázeň a možnost se osvěžit velmi vhod. Nadšení provázelo i pana učitele Červeného, který zájemce neúnavně osvěžoval vodní mlhou z rozprašovače.
Za všechny účastníky děkujeme dobrovolným ochotným hasičům ze Středokluk.
O další osvěžení se postarala mísa s nakrájenými melouny, kterou připravila paní zástupkyně Eva Kuchařová.
Celou akci ukončilo vyhodnocení výkonů jednotlivých družstev a předání drobných cen, které obstaraly paní učitelka Bára Fröhde a paní hospodářka Radka Brázdilová. Největší odměnou však bylo příjemně prožité dopoledne s pohybem na čerstvém vzduchu a na teplém letním sluníčku.
Hlavní zásluhu na průběhu celé akce nesou žáci deváté třídy spolu s panem učitelem Ladislavem Horákem a panem ředitelem Martinem Molčíkem, kteří vše bezchybně zorganizovali.

 

Iva Farová