Vědě zase o kousek blíže...

publikováno 24. 2. 2023

Ve čtvrtek 23. února se žáci 1. a 2. tříd ze ZŠ Středokluky vydali na výlet do Techmania Plzeň. Tato instituce se věnuje podpoře zájmu o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů. Expozice jsou navrženy tak, aby návštěvník hravou formou pochopil fyzikální a přírodovědné zákony. Základní složkou Techmania Science Center jsou interaktivní exponáty, které herní formou přibližují určitý technický či přírodovědný princip. Interaktivita spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát „rozhýbe“ tak, aby se prostřednictvím daného děje ukázal a objasnil vlastní princip daného jevu. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti. Centrum Techmania bylo otevřeno v areálu podniku Škoda v Plzni v roce 2008. Zřizovateli SC Techmania Center jsou Západočeská univerzita v Plzni a společnost Škoda Holding, a. s.

V areálu Techmania lze nalézt vodní svět, parní stroj, žáci si mohli vyzkoušet obsluhovat vrtnou soustavu, sílu magnetu, bagrovat, a chodit po nakloněné rovině. Tato aktivita měla největší úspěch nejen u žáků, ale i u vyučujících.

 

 

Techmania Plzeň nabízí kromě expozic i show pro veřejnost, která je zaměřena na vysvětlení fyzikálních a chemických jevů.  My jsme se zúčastnili programu, kdy byl žákům předveden princip tekutého dusíku. Žáci byli velice nadšeni a aktivně se do programu zapojovali.  Na závěr si žáci mohli pohrát v hravém centru, jehož součástí byl skákací hrad a tobogán.

 

 

Výlet se všem líbil a těšíme se na další společné zážitky.

Helena Doležalová a Irena Houbová, třídní učitelky 1.A a 1.B.