Výsledky Zápisu dětí do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

publikováno 21. 4. 2023

V úterý 4. dubna proběhl na ZŠ Středokluky zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024. Zápis se uskutečnil v prostorách tříd prvního stupně v nové školní budově v Kubrovce.

V úterý se k zápisu dostavilo 39 předškoláků. Rodiče sedmi dětí zažádali o odklad školní docházky.
V tuto chvíli tedy 32 předškoláčků a jejich rodičů čeká na rozhodnutí o přijetí do naší základní školy.

Přijato bude všech 25 dětí z naší spádové oblasti, tedy těch s trvalým pobytem v obcích Středokluky, Běloky, Číčovice a Kněževes.
Dále budou přijaty dvě děti z okolních obcí, které již mají ve škole sourozence.
Pět dětí z nespádové oblasti nebude moci být přijato z důvodu naplněnosti kapacity třídy.

.

Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí do prvního ročníku
dle registračních čísel pro školní rok 2023/2024

Z23-A0 Z23-B3 Z23-C8
Z23-A1 Z23-B4 Z23-C9
Z23-A3 Z23-B5 Z23-D0
Z23-A4 Z23-B6 Z23-D1
Z23-A5 Z23-C2 Z23-D3
Z23-A6 Z23-C3 Z23-D4
Z23-A8 Z23-C5 Z23-D5
Z23-A9 Z23-C6 Z23-D7
Z23-B0 Z23-C7 Z23-D8

..

Informace pro rodiče přijatých dětí: Pokud byste potřebovali originál Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, můžete si jej vyzvednout v pracovní době v kanceláři školy.

Rodičům nepřijatých dětí bude rozhodnutí zasláno datovou poštou nebo zásilkou do vlastních rukou.

vedení školy