Deváťáci ve vědecké knihovně

publikováno 8. 12. 2023

Ve středu 6. prosince 2023 se žáci 9. ročníku vypravili do adventního města Kladna. Nejprve se zastavili na náměstí před Magistrátem města Kladna, kde si prohlédli ozdobený vánoční strom a živý betlém. Pak společně navštívili Středočeskou vědeckou knihovnu Kladno. Tam se aktivně zapojili do vzdělávacího programu s názvem Seznámení s knihovnou. V rámci tohoto programu pracovníci knihovny představili dětem fond knihovny a práci s katalogem. Děti měly možnost seznámit se se všemi službami, které knihovna nabízí. Ve velké studovně si žáci prohlédli bohatou nabídku časopisů a denního tisku. Pak si prohlíželi ve volném výběru knihy dle vlastního zájmu. Na závěr proběhla zajímavá exkurze v prostorách knihovny. Žáci se mohli podívat i do míst, kam jinak čtenáři nemají přístup.

.

.

Podle ohlasů žáků se akce vydařila. Všichni načerpali informace o nabídce služeb a seznámili se s chodem knihovny. Získané informace jako budoucí studenti jistě ocení a snad se budou do knihovny rádi vracet.

.

.

Martina Lepičová, 9. A