Finanční gramotnost v 5.A

publikováno 7. 6. 2024

Ve čtvrtek 9.5.2024 proběhl za přítomnosti přednášející Ing. Hany Zemanové, zaměstnankyně UniCredit Bank Czech Republic, v 5. třídě projekt na téma: Finanční gramotnost, která byla zaměřená na děti.

.

.

Žáci se ve dvouhodinovém bloku dozvěděli, jak hospodařit a nakládat s penězi. Získali informace o bankovních a nebankovních produktech, platbě kartou, mobilním telefonem, existujících dětských účtech a s tím souvisejících rizicích.

Všichni si společně na konci přednášky písemně odpovídali na otázky z tohoto tématu a za správnost vyplnění dostávali hodnotné ceny. 

Všem se přednáška líbila.

.

.

Ladislav Horák, třídní 5.A