Návštěva žáků budoucích 3. tříd v ZŠ Kněževsi

publikováno 10. 6. 2024

Dne 3. června 2024 se žáci 2. tříd ZŠ Středokluky šli podívat, kam budou docházet v příštím roce do 3. ročníku. Pobočka Základní školy Středokluky v Kněževsi se nachází asi 3 km od obce Středokluky.

.

.

Ráno vyrazili žáci 2.A a 2.B pěšky do Kněževsi. Počasí dětem přálo, a tak cesta všem rychle ubíhala. Po úvodním přivítání ve škole si žáci prohlédli šatny a stávající třídy – 3. a 4. třídu a jazykovou učebnu. Po prohlídce školy a jejího okolí se všichni žáci společně nasvačili venku a vydali se zpět do Středokluk. Cestou si děti ještě udělaly zastávku u letiště, kde mohly zhlédnout vzlety a přistávání letadel. 

.

.

Návštěva žáků budoucích 3. ročníků v Kněževsi byla pro děti nejen příležitostí se seznámit s prostředím školy, které je čeká v následujícím školním roce, ale také s budoucími vyučujícími.

.

.

Třídní učitelky 2.A a 2.B