SRPŠ

publikováno 22. 11. 2023

Sdružení rodičů a přátel školy je spolek fungující při ZŠ Středokluky. Je to neziskové sdružení rodičů a přátel školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání. Členy spolku jsou rodiče žáků základní školy, radu rodičů tvoří zástupci rodičů, po jednom z každé třídy ZŠ Středokluky. Z příspěvků žáků se hradí například odměny na lyžařských či pobytových kurzech, doprava na školní akce, vybavení školní knihovny či mimořádné aktivity (např. přednášky či besedy s odborníky). Letos byla část financí vyhrazena na vybavení nových oddělení školní družiny. Za poslední dva roky se totiž družina rozrostla o 2 oddělení a přibyla i ranní družina. Každému oddělení SRPŠ odsouhlasilo nákup za 2500,-. Radost byla veliká. Nové hračky jsou již v provozu a na chodbách školy se můžete přesvědčit, že ani výtvarný materiál neleží jen tak v poličkách.

.

.

Za SRPŠ Bára Fröhde