Už je to tady! Začínáme!

publikováno 27. 8. 2022

Milí žáci, rodiče, přátelé,

prázdniny nám končí a nový školní již klepe na dveře.
Proto bychom vám všem chtěli, ještě před začátkem, popřát klidný a dobrý školní rok 2022/2023.

A zde uvádíme několik informací k začátku:

Začínáme ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Obě první třídy a žáci 2.A a 5.A se od letošního roku budou učit v ‘nové’ školní budově, v Kubrovce. Přestože má budova adresu Starý Vrch 187, do školy se vchází přes travnatou plochu ze Školské ulice, bránou vedle školní jídelny, a poté hlavním vchodem do budovy. Všechny třídy jsou v prvním patře budovy. Druháci a páťáci začínají normálně v 7.50 h ve třídě (škola je otevřena od 7.30 h).
Všichni prvňáčci se sejdou v 8.00 h venku před hlavním vchodem do budovy.

Třetí a čtvrtá třída zahájí školní rok ve své budově v Kněževsi v 8.00 h.

Celý druhý stupeň začíná normálně v 7.50 h ve svých třídách v hlavní budově (škola je otevřena od 7.30 h).

První den budou všechny třídy dvě vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tedy do 9.30 h. Děti z 1. až třetí třídy mohou následně přejít do školní družiny, která je v letošním roce umístěna v přízemí v budově Kubrovka (děti z 3. a 4. třídy doprovodí po konci vyučování do družiny/ do Středokluk třídní učitel). Družina bude ve čtvrtek i v pátek otevřena pouze do 15.00 hodin!

Školní jídelna bude otevřena od 11 do 12.30 h. První den se bude vařit jen jedno jídlo, děti budou mít polévku a krupicovou kaši.

Prvňáčci se po společném přivítání před budovou školy přesunou se svými třídními učitelkami a za doprovodu rodičů do svých tříd, kde budou přibližně do 9 hodin. Poté si děti odvedou vychovatelky školní družiny a projdou si s nimi školu. Rodiče mezitím zůstanou ve třídě, kde proběhne krátká úvodní schůzka. Předpokládáme, že konec bude přibližně v 9.45 h.

Děti z 2. a 3. třídy dostanou již ve čtvrtek přihlášku na plavání, žáci 6.A a 6.B přihlášku na adaptační kurz. Potvrzené přihlášky je potřeba odevzdat co nejdříve, nejlépe hned v pátek 2. 9.!

Pátek 2. 9. 2022
Celý první stupeň bude mít v pátek 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli. Vyučování tedy končí v 11.25 h. Poté mohou jít děti na oběd, domů nebo do školní družiny – v pátek opět jen do 15 hodin!

Prvňáčci se budou učit 3 vyučovací hodiny ve třídě, poté si je do 11.25 převezme družina.

Druhý stupeň bude mít v pátek první dvě hodiny se svými třídními učiteli, 3., 4. a 5. hodinu už normálně podle rozvrhu. Všechny třídy druhého stupně budou v pátek končit po 5. vyučovací hodině ve 12.20 h.

Úspěšný start do nového školního roku všem! 🙂

vedení školy