Výsledky Zápisu dětí do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

publikováno 26. 4. 2024

Ve středu 3. dubna proběhl na ZŠ Středokluky zápis dětí do prvního ročníku pro nadcházející školní rok 2024/2025. Zápis se uskutečnil v prostorách tříd prvního stupně ve staré školní budově Školská 82.

Ve středu se k zápisu dostavilo 40 předškoláků. Rodiče sedmi dětí zažádali o odklad školní docházky.
V tuto chvíli tedy 33 předškoláčků a jejich rodičů čeká na rozhodnutí o přijetí do naší základní školy.

Přijato bude všech 29 dětí z naší spádové oblasti, tedy těch s trvalým pobytem v obcích Středokluky, Běloky, Číčovice a Kněževes a zároveň bude přijato i všech pět dětí z okolních obcí mimo spádovou oblast školy.

Předpokládáme, že pro prvňáčky otevřeme dvě paralelní první třídy. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli i proto, že v jedné třídě bude žák se specifickými vzdělávacími potřebami a s potřebou asistenta pedagoga. Pokud by však počet dětí ve třídách klesl, nebo by došlo k vyčerpání provozních možností školy, můžou být třídy v budoucnu spojeny do jedné.

.

Níže zveřejňujeme seznam přijatých dětí do prvního ročníku
dle registračních čísel pro školní rok 2024/2025

Z24-A0 Z24-B5 Z24-C7
Z24-A1 Z24-B6 Z24-C8
Z24-A3 Z24-B7 Z24-C9
Z24-A4 Z24-B8 Z24-D0
Z24-A5 Z24-B9 Z24-D1
Z24-A6 Z24-C0 Z24-D2
Z24-A8 Z24-C1 Z24-D3
Z24-A9 Z24-C2 Z24-D5
Z24-B1 Z24-C3 Z24-D6
Z24-B3 Z24-C4 Z24-D7
Z24-B4 Z24-C5 Z24-D8

..

Informace pro rodiče přijatých dětí:
Rozhodnutí o přijetí vám bude zasláno v elektronické podobě na vaše e-mailové adresy.
Pokud byste potřebovali originál Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, můžete si jej vyzvednout v pracovní době v kanceláři školy.

vedení školy